KA har tidigare berättat om Äldrevårdsupproret där personal från hemtjänsten och nästan alla äldreboenden i Luleå kommun vittnar om hur de går på knäna under en allt tyngre arbetsbelastning. Upproret fick stöd av både vårdpersonal och anhöriga som vill se en bättre äldrevård och som motsätter sig kommunens sparkrav. Undersköterskan Gun-Britt Thornéus är en av dem som drivit upproret.

–Äldrevården måste få kosta. När vi blir färre i personalen blir våra vårdtagare lidande, tillslut blir det en förvaring av vårdtagarna istället för en god omvårdnad. Och vi i personalen går, eller rättare sagt springer, in i väggen, säger hon.

Under dagen demonstrerade vårdpersonal och anhöriga tillsammans i Luleå för att lyfta kraven på en bättre äldrevård. Utanför stadshuset lämnades en kravlista med runt 1700 namnunderskrifter över till socialnämndens ordförande Fredrik Hansson (S). Detta i samband med nya kommunfullmäktiges öppnande efter valet.

På kravlistan finns bland annat totalstopp för nedskärningar inom äldreomsorgen, mer personal per vårdtagare och verkligt inflytande över verksamheten för personalen på golvet. (Läs hela kravlistan och brevet som först publicerades i Norrbottens-Kuriren här.) Gun-Britt Thornéus är stolt över den stora uppslutningen bakom upproret.

–Vi har fått stöd och namnunderskrifter från personal och anhöriga från hela Sverige. Jag hoppas att våra krav får gehör även om vi förstår att förändringen inte kommer att ske i morgon. Det kommer att ta tid, kommunen har sina sparkrav. Men vi kommer inte att ge oss. Vi kan inte fortsätta såhär, säger hon.

I samband med överlämnandet av kravlistan och namnunderskrifterna bokades ett möte med socialnämndens ordförande Fredrik Hansson (S), som ska hållas i nästa vecka. Sofia Larsson som är med i upproret utifrån sitt perspektiv som anhörig hoppas att deras demonstration kan ge mod till anhöriga och vårdpersonal runt om i Sverige.

–Vårdpersonalen är helt fantastisk, de gör sitt yttersta men de kan inte göra mer. Min mamma bli lidande av en för låg bemanning, men jag skyller inte på personalen utan på förutsättningarna. Vi måste förena oss i kravet på en bättre omsorg, vi anhöriga och vårdpersonalen vill samma sak. Ju fler vi är desto starkare är vi, säger Sofia Larsson.