Värst är det för dem som har ont hela tiden, utan några avbrott. I en ny studie från Linnéuniversitet jämfördes en sådan grupp med en annan grupp som hade haft ont länge, men där smärtan kom och gick.

De som hade ont hela tiden hade svårare att lösa uppgifter som gick ut på att snabbt flytta saker och placera dem på förutbestämda platser. De som hade smärta som kom och gick påverkades inte alls lika mycket.