– Det har länge sagts att de bara får mer ont av styrketräning, att det inte fungerar, men det gör det faktiskt, säger Anette Larsson, fysioterapeut på Närhälsan i Herrljunga.

I hennes studie hade de flesta blivit starkare och fått mindre smärta när de hade tränat två gånger i veckan i femton veckor. De började med låg belastning och ökade sedan belastningen långsamt.

Men några få fick mer ont av träningen. Anette Larsson betonar därför hur viktigt det är att den som har fibromyalgi får individuell hjälp med träningen av någon som förstår sig på fibromyalgi.

Fibromyalgi

Fibromyalgi (FM), är ett kroniskt smärtsyndrom vars huvudsakliga symtom är utbredd kronisk smärta och trötthet/utmattning.