Tidigare delades Kommunals kulturpris ut till både kommunalare och kända kulturpersoner. Nu är det slut med det. Vid förra kongressen förändrades reglerna och nu är det medlemskap i Kommunal som gäller om man ska komma i fråga.

– Vi vill lyfta medlemmarna eftersom det finns så många som gör så mycket viktigt för kulturen. Det här blir ett sätt att ge dem uppmärksamhet och att ge fler inspiration, säger Zdenka Mardetko, undersköterska och förhandlingssamordnare från Kolbäcksdalen som ingår i kulturpriskommittén och sitter i förbundsstyrelsen.

Vem eller vilka får nominera?

– Arbetskamrater kan nominera en kollega eller så kan man nominera sig själv. Sektioner och avdelningar kan också lämna nomineringar. Man nominerar via webben och fyller i namn och en motivering. Jag hoppas att vi får in många nomineringar för jag vet att det finns många som gör så mycket bra!

Kommunal delar ut tre kulturpris med en prissumma på 50 000 kronor vardera. Kommunals kulturpris (hette tidigare kommunalarnas pris) uppmärksammar kulturutövande medlemmar. Kommunals demokrati- och solidaritetspris prisar medlemmar som ”utöver sitt yrkesengagemang har en drivkraft att förändra vardagen genom sitt engagemang för de demokratiska fri och rättigheterna.” Därtill finns Kämpepriset, som finns med från Lantarbetarförbundet, som går till personer som har ”bidragit till att vidmakthålla eller utveckla ett kulturellt arv”.

Vad betyder det egentligen?

– Jag vet att ett år gick priset till två kvinnor som jobbade i kök och som förde samman äldre och barn och lagade svensk husmanskost. Det har också gått till personer som behåller kulturarvet genom att ploga som man gjorde förr till exempel.

Vikten av att behålla ”det svenska kulturarvet” görs det politiska poänger av just nu, är det besvärande?

– Vi hoppas få in bra nomineringar som gäller medlemmar som delar våra värderingar om att alla människor har samma värde. Men kultur handlar också om att bevara och det står inte tydligt att det ska vara ett svenskt arv. Det kan till exempel handla om att lyfta upp arvet från dem som kom som arbetskraftsinvandrare till Sverige på 1960-talet. Det är också ett kulturellt arv, säger Zdenka Mardetko.

Sista dagen att nominera till Kommunals kulturpris är 31 januari 2019. Priserna kommer att delas ut under Kommunals kongress i slutet av maj 2019.