Som syns i grafiken nedan är det 78 procent av manliga kommunalare som har värk, och 81 procent av kvinnliga kommunalare. Alltså nästan lika.

I SCB:s undersökning av befolkningen som helhet är det mycket större skillnad. Fler kvinnor än män har ont.

 

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Ungefär tusen män och tvåtusen kvinnor har besvarat frågorna i undersökningen. De har olika yrken, som undersköterska, städare, ekonomibiträden, barnskötare, fastighetsskötare, anläggare och parkarbetare. Det går inte att se hur många som är män och kvinnor i varje yrkesgrupp, men troligen är det fler kvinnor i omsorgen och fler män i tekniska yrken.

8 av 10 kommunalare har värk.

Åtta av tio kommunalare har värk

Värk

Hälsa

Det finns undersökningar som visar att kvinnor får mer ont av jobbet än män med samma yrke. Förklaringarna som ges brukar vara att kvinnor generellt är svagare och därför måste ta i mer, eller att arbetsredskapen är utformade för män och passar sämre för kvinnor, som ofta är kortare.

Men om man inte bara studerar yrket, utan också vilka arbetsuppgifter som utförs, så blir bilden en annan. När kvinnor och män gör exakt samma arbetsuppgifter så blir det ingen skillnad i hur ont de får.

KA:s undersökning innehåller inte så detaljerad information och kan därför inte förklara varför den visar små könsskillnader.

Skillnader mellan män och kvinnor

Många undersökningar visar att fler kvinnor än män har värk. Här är några orsaker som brukar anges till detta:

  • Återhämtning. Kvinnor har oftare större ansvar för hushållsarbetet. Det innebär mindre tid för återhämtning efter arbetstid.
  • Biologiska skillnader: Könshormoner påverkar på flera sätt. Bland annat ger det manliga könshormonet testosteron ett visst skydd mot reumatism och andra autoimmuna sjukdomar.
  • Skillnader i vård: Forskning om läkemedel och behandlingar görs oftare på män än kvinnor.