Alla som någon gång har haft tillfällig svår värk vet att det är nästan omöjligt att koncentrera sig, att smärtan tar mycket energi och att det kan leda till en enorm trötthet hos den drabbade. Att leva med ständig värk är ännu tuffare. Att gå till jobbet och utföra sina arbetsuppgifter trots smärtan är ingen lätt uppgift.

En undersökning som Kommunalarbetaren har gjort visar att 8 av 10 kommunalare har värk i kroppen. Siffrorna är betydligt högre i denna grupp än bland övriga befolkningen.

Anmärkningsvärt är också att det är nästan lika många män som kvinnor som känner smärta bland kommunalarna. Bland allmänheten i övrigt är det betydligt fler kvinnor än män som känner smärta. Det finns ingen entydig orsak till detta, men det ligger nära till hands att tänka att jobbet måste ha betydelse eftersom kommunalarna upplever värk i högre utsträckning än andra anställda på arbetsmarknaden.

Värk kan uppstå av många olika orsaker. Exempelvis är tunga lyft och stress bidragande orsaker vilket finns i många kommunalaryrken. Ofta är det också svårt att få rätt hjälp eftersom det är viktigt att man jobbar både med den fysiska och psykiska belastningen.

För att försöka komma till rätta med smärtan och orka med jobbet tar närmare var femte kommunalare värktabletter flera gånger i veckan, visar KA:s undersökning. Andelen som tar värktabletter har ökat från ungefär var tionde kommunalare år 2013 till var femte 2017. Vad orsaken till detta är vet vi inte säkert. Det kan bero på att fler har ont, att värktabletter under några år blivit lättare att köpa eller helt enkelt på slumpen. Intressant är att också här skiljer kommunalarna ut sig från övriga svenskar i allmänhet genom att de oftare tar tabletter för att klara jobbet än allmänheten i stort.

Värken får också mer långtgående konsekvenser för en del. För att orka jobba fram till pension väljer några kommunalare att arbeta deltid som ett sätt att klara av jobbet. Det påverkar på lång sikt pensionen, vilket innebär att smärtan ger avtryck både i kroppen och plånboken.

Arbetsgivarna har ett stort ansvar i att se till att anställda kan gå till jobbet utan att ha så ont att värktabletter blir en del av vardagen för att orka. Tunga lyft och stress måste minimeras och fler kollegor behövs!