Bland de 20 yrken med lägst lön i Medlingsinstitutets rapport ”Yrke lön och kön”, är nio stycken kommunalaryrken. Ett av dem är personlig assistent, där löneökningstakten varit 1,6 procent per år 2014-2017. Det är också ett av de yrken där löneutvecklingen försämrats i relation till yrken som hade liknande löner 2014.

Medlingsinstitutet skriver att mycket talar för att hur den statliga assistansersättningen räknas upp har påverkat löneutvecklingen.

Både Kommunal och arbetsgivarna har varit kritiska till att staten inte räknar upp assistansersättningen i nivå med löneökningarna, och förra avtalsrörelsen fick Kommunal till och med varsla om konflikt för att få ut löneökningar i nivå med övriga på arbetsmarknaden. Kommunal tycker att assistansersättningen måste ses över.

– Här är det staten som bestämmer assistansersättningen varje år i budgeten och det är väldigt nära statlig lönebildning. Det är inte rimligt att det som avgör är hur mycket pengar som finns kvar i finansministerns budget, säger Tobias Baudin.