Det lär ha hänt på riktigt i Italien, att en markägare fortsatte hålla sina lantarbetare som trälar långt efter att det hade förbjudits. Ingen i byn kände till den nya lagen. Trots verklighetsbakgrunden är den här filmen mer som en saga.

I centrum står Lazzaro, en ung man som inte kan tänka en ond tanke, och gör allt man säger åt honom att göra. Hans snällhet utnyttjas av många, vilket gör filmen till en studie i mänskligt beteende. Utöver det är det svårt att säga vad filmen egentligen vill säga. Tittaren ställs inför en mängd övertydliga symboler och inslag av magi som verkar slumpmässiga, tillagda mer för effektens skull än med någon tydlig avsikt.

Men det är en vacker film, särskilt bilderna av ett torrt och ogästvänligt landskap.