I undersökningen ”Arbetsmiljön 2017” beskriver 8 700 arbetstagare hur de upplever sin arbetsmiljö. Undersökningen har gjorts vartannat år sedan 1989, i den senaste redovisas för första gången frågor som rör hur visstidsanställda upplever sin arbetsmiljö.

Nära tre av fyra sysselsatta var i stort sett nöjda med arbetet. Men det finns tydliga skillnader mellan fast anställda och dem som har tillfälliga jobb.

En av fyra visstidsanställda är rädda för att bli av med jobbet eller att förlora timmar, jämfört med en av tio fast anställda.

Drygt hälften av dem med tillfälliga jobb har monotona arbetsuppgifter som riskerar att leda till värk och fysiska skador, jämfört med drygt en tredjedel av de fast anställda.

Sex av tio visstidsanställda kan sällan eller aldrig bestämma själv när arbetsuppgifter ska göras, vilket kan leda till stressrelaterade sjukdomar, jämfört med tre av tio fast anställda.

Tre av tio tillfälligt anställda kvinnor, 16-29 år, säger att de upplevt sexuella trakasserier på jobbet. Det är dubbelt så vanligt jämfört med fast anställda kvinnor.

Omkring 16 procent av alla sysselsatta är tidsbegränsat anställda, i LO-yrken är det över 20 procent. Störst antal finns inom vård och omsorg samt utbildning. Enligt SKL:s statistik är till exempel andelen visstidsanställda inom kommunal äldreomsorg 32 procent och inom förskolan 39 procent.