Studien som uppmärksammas i Arbetet bygger på uppgifter om 69 200 anställda. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har kommit fram till att vårdpersonal har större risk att skadas efter en vecka där de jobbat kvällar och nätter än efter en vecka när de haft dagpass.

Orsaken tros vara att de får mindre tid för sömn och återhämtning under nattveckorna.

– Det betyder att man är tröttare än normalt och det kan öka risken för olyckor, inte bara på arbetet utan också på vägen hem från arbetet och på fritiden. Tröttheten försvinner ju inte på något magiskt vis när man lämnar arbetsplatsen, säger forskaren Helena Breth Nielsen till den danska tidningen Mit Arbejdsmiljø.