Separationen av Katie Kitamura.

Separationen av Katie Kitamura.

En roman om förhållanden och separation som har något mer av filosofisk tankegång än rent dramatiskt driv (vilket inte är menat som negativ kritik). Ett par har beslutat sig för att separera efter att mannen varit otrogen, men de har inte berättat det för någon trots att det gått ett halvår och de inte längre lever tillsammans.

När mannens mamma ringer kvinnan på grund av att han inte hörts av under sin resa i Grekland går kvinnan motvilligt med på att resa efter honom. En roman om hur väl vi känner oss själva och våra närmaste.