– Flera har lämnat arbetsplatsen på grund av trakasserier och diskriminering, säger Jamal Bild till KA.

Konflikten började med att personal på kliniken protesterade mot att ledningen ville införa arbetskläder. De anställda menade att patienterna inte skulle må bra av det då det skulle öka stigmatiseringen av dem. Jamal Bild, som är skyddsombud för Kommunal, hade tillsammans med sjuksköterskan sitt namn på första sidan av en protestlista som undertecknades av över hundra anställda. Efter det började trakasserierna, enligt personalen. Och det blev värre när de gick ut i lokaltidningen Smålandsposten och berättade.

– Han har gått mot mig och sagt att om jag ska prata med media igen det blir konsekvenser, säger Jamal Bild.

Säkerhetsansvarig och biträdande verksamhetschef  David Wirdelöv har till Smålandsposten sagt att han har orubbat förtroende för avdelningens chefer.

Enligt Jamal Bild är det dock flera händelser tillbaka i tiden som visar på trakasserier och diskriminering från chefens sida. Han är besviken på stödet från Kommunal som han tycker varit svagt.

– Jag hade velat att de hade stöttat mig som fackligt ombud på avdelningen, säger han.

Jamal Bild uppger också att han velat göra en anmälan till Arbetsmiljöverket, men att facket inte velat gå vidare med det.

Magnus Petterson är ombudsman på avdelningen och han tycker att han gjort det han kan för medlemmen.

– Vi har krävt att arbetsgivaren ska göra en oberoende kränkningsutredning och det har de gått med på. Nu måste vi avvakta vad den kommer fram till innan vi beslutar hur vi går vidare. Det som har hänt tidigare har jag inte varit med att hantera så det kan jag inte svara för. Jag tycker att jag och Jamal har haft en bra dialog om det här, säger han.

Jamal Bild och sjuksköterskan är avstängd i en månad fram till att utredningen är klar.

Vad kan ni från Kommunals sida göra om utredningen kommer fram till att chefen inte gjort några fel?

– Då får vi titta på kränkningen och där kan vi tvista gentemot arbetsgivaren. Om en anställds känner sig diskriminerad kan vi också titta på om vi på något sätt kan driva det med hjälp av diskrimineringslagen. Men när utredningen är klar får vi titta på det tillsammans med Jamal, säger Magnus Pettersson.