Arbetet Global har gått igenom 274 artiklar och notiser i sex av Sveriges största dagstidningar. I det materialet syntes arbetare endast i 0,7 procent av artiklarna. Det innebär att 2,6 miljarder människor var nästan osynliga i rapporteringen.

Medieforskaren Fredrik Stiernstedt på Södertörns högskola tycker att dagstidningarnas världsbild är problematisk.

– Det är svårt att skapa förståelse för storpolitiska skeenden om man inte tar tillvara på de erfarenheter som finns i olika delar av befolkningen, säger han till Arbetet Global.

Kommunalarbetaren har vid flera tillfällen fått stipendiepengar för att skriva om arbetares villkor i andra delar av världen. Våra reportrar har bland annat träffat hushållsanställda i Sydafrika, fackliga aktivister i Guatemala och lantarbetare på en bananplantage i Dominikanska republiken.

Fotnot: Läs Arbetet Globals rapport ”Var är arbetarna?” här (PDF-format, extern länk).