Syftet med kartläggningen är att få en överblick över utbildningarna för att kunna minska den kompetensbrist som finns inom många av välfärdsyrkena.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ska göra kartläggningen och även analysera behovet av nationellt likvärdigt innehåll för dessa utbildningar. Kartläggningen ska redovisas den 21 december 2018.