Det är Linnéuniversitetet som tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting studerat hur samtalsgrupper kan hjälpa personer som befinner sig i riskzonen för utmattningssyndrom. I studien som Sveriges Radio Ekot rapporterar om fick personer i riskzonen för utmattning delta i samtalsgrupper på sin arbetsplats under tio veckor, två timmar per tillfälle.

Syftet med samtalsgrupperna var att de anställda skulle få tillfälle att dela med sig av sina problem och erfarenheter och stötta varandra. Efter att projektet genomförts var det bara en fjärdedel av deltagarna som fortfarande uppvisade symptom på utmattning.

– Hemligheten är väl det som vi alla vet, att vi är sociala varelser och betydelsen av att få dela med andra, både vara stöd och ta stöd av andra, är viktigt och hjälper väldigt många människor, säger Rickard Bracken, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting till Ekot.

Nästan hälften av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykiska diagnoser, och stress och utmattning är några av de vanligaste orsakerna, enligt siffror från Försäkringskassan.