Varför vill du gå utbildningen?

– Jag ville gå den för att ligga i framkant, veta vad framtiden har att ge och utveckla mig.

Malin Persson går den nya utbildningen (se separat artikel).

Undersköter­skor lär sig välfärdsteknik

Utbildning

Vad har du för förväntningar?

– Jag vill lära mig hur man lättare ska kunna implementera hjälpmedel i äldreomsorgen där jag jobbar. Hitta bra lösningar som underlättar för personal och vårdtagare. Vi har kommit långt allaredan på min arbetsplats. Det vi implementerar nu är Intraphone, ett system där alla våra arbetsuppgifter ska ligga i telefonen.

Vad tror du att du kommer att jobba med efter utbildningen?

– Ja, det är så nytt nu, så jag har inte börjat tänka i de banorna. Jag hoppas på mer ansvar, fler arbetsuppgifter, att vi kan få in lite mer hjälpmedel, ett annat tänk. Effektivisera, få det att flyta bättre.

Vad tycker din chef om att du går utbildningen?

– Han är väldigt positiv. Vi håller på att bygga ett nytt ställe, där kommer det att behövas någon som har dessa kunskaper.

Ska du jobba under året du studerar?

– Jag tänkte ta tjänstledigt så lite som möjligt. Jag vill inte komma ifrån jobbet helt. Sedan när det blir praktik får jag ta tjänstledigt helt.

Är du bra på teknik?

– Det beror på vem man frågar. Frågar man mina kolleger så …  Det är mig man kommer till när det strular. När datorerna strular, när larmen strular så är det jag som hjälper till. Jag tycker att det är roligt.

Malin Persson

Ålder: 38 år.

Bor: Trelleborg.

Yrke: Undersköterska på växelvårdsboende.