Vem får söka?

Vuxengymnasium

Man ska normalt ha fyllt 20 år och får söka kurser som man inte har ett godkänt gymnasiebetyg i.

Yrkeshögskola

Man ska ha gymnasieexamen eller motsvarande. Som ”motsvarande” kan praktisk erfarenhet eller andra utbildningar räknas. För vissa kurser finns särskilda krav, som speciella gymnasiekurser eller yrkeserfarenhet.

Högskola

Här krävs svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kurser på folkhögskola. För många kurser och utbildningar ställs särskilda krav.

Om man saknar formell behörighet, men tycker att man skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt, finns möjlighet att få detta prövat.

Se mer på www.antagning.se

När ska man söka?

Vuxengymnasium och yrkeshögskola

Kurserna kan starta vid olika tider under året, och har därför olika ansökningsdagar.

För vuxengymnasiet kan du kolla med din kommun vilka tider som gäller. För yrkeshögskolan hittar du info på www.yrkeshogskolan.se

Högskola

Högskolekurser i hela landet ska man anmäla sig till senast 15 oktober för vårterminen.

Bra att veta

Får jag ledigt för att studera?

Om du har varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare i minst sex månader eller sammanlagt minst 12 månader de senaste två åren, har du rätt att vara tjänstledig för att studera.

Hur funkar studiemedel?

Om du studerar på heltid får du 2 611 kr i veckan, varav 1 820 kronor är lån och 791 kronor är bidrag. Tilläggsbidrag för ett barn är 150 kr/vecka. Du får studiemedel i högst 240 veckor.

Från 47 års ålder minskar antalet veckor du kan få studiemedel, och från och med det år du fyller 57 kan du inte få vare sig bidrag eller lån. Mer om studiemedel på www.csn.se

Kan jag jobba extra när jag får studiemedel?

Ja, men om du får mycket lön får du mindre studiemedel. Om du tar studielån för 20 veckor på heltid under ett kalenderhalvår får du tjäna upp till 88 138 kronor utan att studiemedlet minskas.

Hur funkar det med a-kassan?

Du kan vara kvar i a-kassan medan du studerar. Du som är arbetslös och söker heltidsarbete kan få ersättning från a-kassan om du pluggar högst 50 procent, och inte längre än 20 veckor under en ersättningsperiod (300 dagar). Studierna får inte hindra dig att ta ett heltidsarbete.