Jag jobbar som undersköterska på ett privat särskilt boende. Vid sjukdom har vi där systemet att gruppchefen ringer upp och frågar vilken sjukdom man har, varpå man ibland får komma till jobbet och göra andra arbetsuppgifter. Är jag skyldig att uppge min sjukdom när jag ringer och anmäler mig sjuk? Jag har också hört att gruppchefen stressar på sjuklingar vid dessa samtal med frågor som: ”Kan du komma i morgon?” Är detta verkligen tillåtet?

/ Tacksam för klart besked

Marie Boström ombudsman på Kommunal

SVAR: Man behöver aldrig berätta vilken sjukdom man har enligt sjuk­lönelagen, som styr de första 14 dagarna vid sjukfrånvaro. Om man är sjuk mer än sju dagar i följd måste man dock ha ett läkarintyg, där det inte heller behöver framgå vilken sjukdom man har utan hur man är förhindrad att arbeta. Detta är kopplat till att arbetsgivaren bedömer ­arbetsförmågan vid rätt till sjuklön, en bedömning som ska göras mot dina vanliga arbetsuppgifter.

I lagmotiven framgår inte vad som menas med arbetsförmåga eller hur arbetsgivaren ska kunna göra en sådan bedömning, framför allt med tanke på att du som anställd inte har någon skyldighet att ange sjukdomsorsak.

Så kort sammanfattat: en arbetsgivare har rätt att fråga efter vilken sjukdom du har, men du behöver inte svara på frågan. En arbetsgivare har inte rätt att vägra dig sjuklön om du skulle vägra att ange sjukdomsorsaken. Däremot har en bra arbets­givare ett genuint intresse för att personalen mår bra och engagerar sig i den personal som är sjuk. Kanske kan man hitta lösningar som underlättar en återgång med eventuellt lättare arbetsuppgifter efter sjukdomstiden.