Jag är undersköterska, 53 år, och anställd sedan 10 år på ett privat äldreboende där ledningen successivt dragit ner på personal. Den psykosociala arbetsmiljön är heller inte den bästa. Jag har bitit ihop och ställt upp och jobbat övertid och på obekväm arbetstid trots att familj och övrigt liv blivit lidande. Efter tre år med ständigt ökad press gick det inte längre. Jag blev sängliggande och sjukskriven och efter utredning har jag nu fått diagnosen utmattningssyndrom.

Min läkare och jag anser att det jag drabbats av beror på arbetet, alltså en arbetsskada som jag borde kunna få ersättning för från Försäkringskassan. Där säger de dock att det måste kunna bevisas att jag kommer vara lika dålig och arbetsoförmögen i minst ett år för att komma ifråga för ersättning. Hur ska min doktor kunna veta i vilket skick jag är i om ett år? Vad är det för glädje med en försäkring som fungerar på det här sättet?

/Blev sjuk av sjukvården

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd

SVAR: Söker man ersättning för arbetsskada stämmer det att Försäkringskassan inte prövar om det finns ett rent samband mellan arbete och sjukdomsbesvär, om inte de formella villkoren om varaktighet och inkomstförlust först är uppfyllda. Därför är det viktigt att man tydligt kan visa dessa förhållanden när man ansöker. Den som är sjukskriven eller behöver byta arbete till ett med lägre inkomst gör nästan automatiskt tillräcklig inkomstförlust. Svårare är att visa varaktigheten, som måste vara en framåtblickande prognos om minst 12 månader. Det är inte lätt för läkaren att veta hur det ser ut om ett år, men man måste ändå be läkaren att göra en sådan prognos. Just utmattningssyndrom blir ofta långvarig. Det behöver inte vara någon säker prognos, det räcker med att det ”kan antas” att förmågan kommer vara nedsatt till någon del. Det finns inte heller några formkrav på hur läkaren ska uttala sig.

När dessa krav väl är uppfyllda utreder Försäkringskassan ärendet och prövar sambandet, om ”övervägande skäl” talar för att arbetet orsakat din sjukskrivning.

På LO-TCO Rättsskydd verkar vi för införande av en så kallad fast prövningstidpunkt, det vill säga att man automatiskt ska prövas om eventuell arbetsskada när man varit sjukskriven en tid. Som medlem i facket kan du få kostnadsfri juridisk hjälp med din arbetsskada. Det beviljas om förbundet bedömer att det finns en rimlig möjlighet att vinna framgång i ärendet. Du vänder dig då till ditt lokala fack vid negativt beslut eller förslag till beslut.