Jag har tagit studieledigt från min fasta anställning som undersköterska och har jobbat från oktober 2017 till juli 2018. Min fråga är om jag har rätt till löneförhöjning även om jag inte jobbat eller haft lönesamtal?

/ Börjar snart plugga

Lena Byström ombudsman på Kommunal

SVAR: Det framgår inte om du har individuell och differentierad lönesättning. För att bli individuellt lönesatt behöver du ha haft lönesamtal. Lönen sätts utifrån lokalt överenskomma kriterier och är differentierad, vilket innebär att det inte finns någon garanterad lönehöjning. Kontakta ditt lokala Kommunal som kan ge dig mer information.