Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat arbetsmiljön för chefer i vård och omsorg. Myndigheten har besökt kommuner, landsting och privata vårdgivare. Så gott som alla arbetsplatser, 99 procent, fick krav på att göra något åt brister i chefernas arbetsmiljö.

De chefer som ingår i Arbetsmiljöverkets inspektion är den så kallade första linjens chefer. De är ofta kvinnor och är närmsta chef till hemtjänstpersonal, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Många ansvarar för ett stort antal anställda och känner stor tidspress och hög arbetsbelastning, vilket påverkar hela personalgruppen.

– Cheferna brinner för sitt arbete. De tar ett stort ansvar för att verksamheten ska fungera för både patienter och personal. Men deras arbetsbelastning är hög och när stödresurser saknas har allt fler arbetsuppgifter lagts på dem, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Erna Zelmin-Ekenhem menar att cheferna behöver få mer tid att fokusera på sitt kärnuppdrag.

Fotnot: Här finns hela rapporten.