Det är Nobina som tillsammans med Stockholms läns landsting och Järfälla kommun gör ett försök med förarlösa bussar, vilket Transportstyrelsen just godkänt. Bussarna har plats för tolv personer och kommer att trafikera mellan bostadskvarter, skola och Stora Torget där passagerare kan byta till ordinarie busslinjer.

Bussarna kommer dels att gå i linjetrafik och dels kunna styras av resenärernas anrop. Bussarna kommer att gå i 12–15 kilometer i timmen. I början kommer en värd finnas med ombord. Målet är att ha sex förarlösa bussar 2020.

KA har tidigare berättat om Nobinas försök med en självkörande buss i Stockholmsförorten Kista. Försöket pågick mellan januari och juni i år och till skillnad från försöket i Barkarby inte en del av den ordinarie busstrafiken.