Det var 2014 som en sjuksköterska enligt domen såg att den manliga undersköterskan tittade i en journal för en patient som han inte hade vårdansvar för. Patienten var skottskadad och kom in till akuten med ambulans. Flera i vårdteamet runt patienten reagerade på att mannen befann sig i behandlingsrummet trots att det inte var hans uppgift.

När sjuksköterskan talade om att mannen också tittat på journalen sattes mannen under bevakning. Det uppdagades då att mannens inloggning till journalsystemet använts 24 gånger för att titta på journaler som inte rörde hans jobb.

I de flesta fall var det journaler som tillhörde personer som skadats vid grov misshandel eller som blivit skottskadade. Han erkände själv och blev avstängdes direkt från arbetet. Senare förmåddes han också att säga upp sig själv.

Nu döms han enligt Sydsvenska Dagbladet också för dataintrång. Dataintrånget gäller bara fallet med den skottskadade patienten där andra i personalen sett att han varit inne i systemet.

Däremot frias han från de fall där det bara syns i journalsystemet att hans inloggning använts för att titta i journaler. Där gick rätten på försvarets linje, de menade att det inte nödvändigtvis var mannen utan någon annan som kunde ha använt hans inloggning.

Undersköterskan var tidigare dömd till villkorlig dom för misshandel och domen för dataintrånget bakades samman med den av tingsrätten. Vid domen tog rätten enligt Sydsvenska Dagbladet hänsyn till att det gått fyra år sedan brottet och att mannen sagt upp sig själv.