– Med tanke på rangordningen av de viktigaste frågorna är det förvånande att inte Vänsterpartiet kunnat dra åt sig mer av det, säger Anders Lidström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet i en kommentar till undersökningen.

Vänsterpartiet fick, enligt årets Valu, stöd av en ungefär lika stor andel av kommunalarna som vid förra valet, kring elva procent.

Möjligen kan Sverigedemokraternas framgångar bland kommunalarna få ett svar här med tanke på att SD har försökt profilera sig i valrörelsen som ett sjukvårdsparti.

I samband med Svt:s stora vallokalsundersökning ställde man också frågor i hur hög grad olika frågor var viktiga när väljarna röstade. Ur detta material har Valu tagit fram hur omkring 700-800 LO-medlemmar anställda i kommun och landsting prioriterade frågorna

Det är de klassiska välfärdsfrågorna som toppar. På andra plats efter sjukvården kommer skola och utbildning, sedan följer äldreomsorg, social välfärd och svensk ekonomi på femte plats. Frågor som lag och ordning och frågan om flyktingar/invandrare hamnar ungefär i mitten av  de 19 olika frågor Valu frågat om.

Minst betydelse, att döma av undersökningen, hade frågor om företagens villkor och försvaret för hur kommunalarna röstade. Även frågan om vinster i välfärden hamnar långt ner på listan i rangordningen. 63 procent ansåg att den frågan var viktig eller mycket viktig när de röstade. Att jämföra med sjukvården där över 92 procent tyckte det var viktigt eller mycket viktigt.

Företagens villkor ansåg knappt 47 procent var viktigt eller mycket viktigt för hur de röstade.

Viktigaste valfrågorna enligt kommunalarna

Andel LO-medlemmar kommun/landsting som svarade viktigt eller mycket viktigt (procent)

Sjukvården 92,2
Skola och utbildning 89,3
Äldreomsorgen 88,4
Sociala välfärden 88,3
Svensk ekonomi 86,3
Sysselsättningen 85
Pensionerna 83,6
Jämställdheten 81,1
Lag och ordning 79,7
Flyktingar/Invandring 76,8
Egen ekonomi 76,6
Miljön 76,5
Bostadsfrågan 75,6
Skatterna 72,4
Vinster i välfärden 63
Energi och kärnkraft 61
EU 56,3
Försvarsfrågan 54,7
Företagens villkor 46,7