– Regeringsinnehavet brukar påverka valresultatet negativt, säger han.

Anders Lidström, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, har studerat Socialdemokraternas tillbakagång historiskt sett.

– Det är två saker som är viktiga med Socialdemokraternas tillbakagång. Det ena har med samshällstrukturens förändringar att göra, att industrisamhället inte längre existerar på samma sätt. Men den här tillbakagången vi nu ser är något större än vad det kan förklara. Det hänger säkert samman med regeringsinnehavet, säger han.

Han tycker vid 22.30-tiden att det är lite för tidigt att dra för stora växlar, av de siffror som hittills redovisats. Men en sak tycks vara ganska klar, att det blir svårt för någon att bilda regering.

– Det är ett väldigt besvärligt läge att försöka åstadkomma någon sorts regeringsduglighet, säger Anders Lidström.