Tidigare har S gått till val på att alla med barn mellan 4 och 16 år ska få fem extra dagars ledigt per år.

Nu utökas vallöftet till att ensamstående ska få tio dagar.

Dagarna ska kunna tas ut som föräldrapenning när det är lov eller planeringsdagar i förskola och skola.

Förslaget för familjeveckan beräknas kosta 5,4 miljarder kronor. Då är inte kostnaden för de extra dagarna för ensamstående inräknad.