Det är 1956 och elever i en östtysk gymnasieklass råkar se en journalfilm om revolten i Ungern. De bestämmer sig snabbt att ha en tyst minut för de hundratals ungrare som ryssarna dödat. Ett beslut som får allvarligare konsekvenser än de trott.

Kraume har gjort en politisk thriller om en totalitär stats makt och vanmakt. Sällan har en film så trovärdigt skildrat ett politiskt uppvaknande.