Vill ni återinföra den bortre parentesen i sjukförsäkringen?

 

Socialdemokraterna

”Nej.”

 

Miljöpartiet

”Nej. Erfarenheterna från tiden med en bortre parentes visar att sjuktalen ökade, samtidigt som 100 000 personer utförsäkrades.”

 

Vänsterpartiet

”Nej.”

 

Moderaterna

”Ja. En majoritet i riksdagen har också ställt sig bakom detta förslag. Vi anser att det behövs tydliga tidsgränser i en väl fungerande sjukförsäkring. Har man inte arbetsförmåga ska man dock självklart inte tvingas jobba.”

 

Liberalerna

”Ja. Det är en viktig signal till såväl den enskilde men framför allt till Försäkringskassan att betrakta sjukskrivning som en tillfällig åtgärd, och att vidta alla åtgärder för att göra det möjligt för den enskilde att återgå till arbete.”

 

Centerpartiet

”Ja. Vi vill se en förstärkt rehabilitering, kortare vårdköer och en återinförd bortre gräns i sjukförsäkringen. Men kan man inte arbeta vill C att man ska få sjukersättning eller under speciella förhållanden fortsatt sjukpenning.”

 

Kristdemokraterna

”Ja. Vi vill återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen eftersom nuvarande ordning ökar risken för att människor fastnar i sjukskrivning.”

 

Sverigedemokraterna

”Nej. Vi vill inte återgå till tidigare ordning, men är öppna för förändringar som gör att man inte kan uppbära sjukpenning under obegränsad tid. ”

 

Fotnot: En gräns för hur länge man kan vara sjukskriven infördes 2010 och var då i normalfallet 2,5 år. Gränsen togs bort igen 2016.

 

Svaren till Partikollen är sammanställda av Elin Steen och Stephen Lindholm från Kommunalarbetaren samt Karl Martinsson och Johanna Wreder från Arbetet.