Om Bob Dylan.

Om Bob Dylan.

Var Bob Dylan värd Nobelpriset i litteratur? Det tycker givetvis Sara Danius, som var Svenska Akademiens ständige sekreterare när han tilldelades det 2016. I den här tunna essän argumenterar hon för varför – han verkar i en lång tradition av engelsk diktning och den tidiga lyriken var en örats poesi.

Mest utrymme ägnar hon åt uppståndelsen kring att Dylan dröjde med att svara. En fullkomligt onödig bok, men å andra sidan läser du den på en kafferast.