Partiet vill att det anställs 12 000 vårdbiträden i den landstingsdrivna vården för att avlasta undersköterskor och sjuksköterskor. Liberalerna vill lägga åtta miljarder under mandatperioden mot att regioner och landsting skjuter till lika mycket pengar.

Vårdbiträden beskrivs i förslaget som att de saknar eller har mycket kort utbildning. De arbetsuppgifter som dessa vårdbiträden kan tänkas ha påminner om de som arbetar i vårdnära service som KA tidigare skrivit om. Det handlar om att bära måltidsbrickor, flytta patienter till rätt avdelning, städa toaletter och liknande.

Att anställa vårdbiträden ska också bidra till att fler kan få ett jobb, bland annat nyanlända.

– Det är en viktig yrkesgrupp som behövs, men förslaget är inte nytt. Vi har en överenskommelse med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som är ett år gammal och som handlar om att vårdbiträden ska ha 800 poäng från vård- och omsorgsprogrammet. Liberalerna var med när vi berättade om den politiken, säger Emma Ölmebäck.

KA har tidigare berättat om överenskommelsen mellan Kommunal och SKL.

Emma Ölmebäcks och Kommunals uppfattning är att landstingen i dag inte efterfrågar vårdbiträden i någon större utsträckning.

– Det är undersköterskor de skriker efter. Vi har redan vårdnära service där anställda utför många av de arbetsuppgifter som Liberalerna föreslår.

Det står i förslaget att vårdbiträden har ingen eller kort utbildning.

– Liberalerna måste ha missförstått. Då är det vårdnära service de vill lägga miljarder på. Är det vårdbiträden då måste man utgå ifrån att de ska ha 800 poäng. Något annat finns inte, säger Emma Ölmebäck.

Liberalerna vill också införa en undersköterskeexamen.

KA har sökt Liberalerna för en kommentar.