Vår välfärd bärs upp av alla som arbetar i den, inte minst bussförare. Varje dag går 2,2 miljoner människor på bussen för att ta sig till arbete, studier och fritidsaktiviteter. Bussen är Sveriges i särklass största färdmedel för kollektivtrafik, mätt i såväl resenärer som körsträcka och kostnad. Sveriges bussförare kör varje dag nästan 1,7 miljoner kilometer – 42 varv runt jorden.

I Stockholms län kör 2 200 personer SL-buss, men behovet är mycket större än så. Personalbristen är inget naturfenomen utan konsekvensen av 12 års alliansstyre och systematisk försämring av arbetsvillkor. Socialdemokraterna går till val på en ny riktning och att göra bussförare till ett jobb med bra villkor. SL har ett ansvar för alla som jobbar i kollektivtrafiken, oavsett vilket trafikföretag som vann den senaste upphandlingen.

Varje minut som skruvas åt i körschemat, varje extra år en gammal buss får köra vidare och varje stekhet eller iskall buss kommer i slutändan från landstingets och SL. Och allianspartierna och Sverigedemokraterna lägger glatt 1,8 miljarder kronor på konsulter åt SL varje år, istället för att fråga de som verkligen vet hur verksamheten fungerar – personalen. Men så behöver det inte vara. Inför varje upphandling, varje beslut om fordonskrav, varje depåbygge, kräver Socialdemokraterna arbetsrättsliga villkor och att personalen ska vara med från start. Hittills har Alliansen och Sverigedemokraterna röstat ner varje sådant förslag, men med fler som röstar rött kan det ändras efter valet.

Socialdemokraterna går till val på att förbättra arbetsmiljön på flera sätt:

  • Facket ska vara med tidigt i alla upphandlingsprocesser och det ska finnas arbetsrättsliga krav i alla upphandlingar.
  • Kraven i upphandlingarna ska följas upp ordentligt av SL och överträdelser eller slarv från företagens sida ska inte tolereras.
  • Pauserna ska värnas – säkra tillträdet till pauslokaler och att pausen inte går åt till att gå mellan pauslokalen och uppställningsplatsen.
  • Krav på högsta och lägsta temperatur i bussen och fungerande luftkonditionering.
  • Bättre framkomlighet.

Detta är ett resultat av en välfungerande facklig-politisk samverkan. Socialdemokraterna i landstinget och Kommunal träffas en gång per månad för att diskutera SL-frågor. Vid dessa tillfällen har Kommunal fört fram förslag på förbättringar och utifrån de diskussionerna har det sedan blivit politiska förslag i SL-styrelsen. De senaste 12 åren har de förslagen röstats ner av Alliansen och Sverigedemokraterna, efter valet vill vi göra dem till verklighet.