– De senaste fem åren har arbetsmiljön blivit sämre. Vi har inte lyckats få riktiga vagnar och de befintliga vagnarna blir ju sämre. Vi har fortfarande vagnar från 60-talet, säger Pablo Cozzi.

Göteborgs-Posten, GP, har i flera artiklar granskat situationen på Göteborgs Spårvägar, och tagit fram statistik som visar att rekordmånga förare valde att sluta 2017, 62 stycken jämfört med mellan 30 och 40 åren innan. Och det första halvåret i år har 30 personer slutat.

– Vi vet ju inte varför förarna slutar. Vi får aldrig chansen att prata med dem när de slutat, säger Pablo Cozzi.

Han håller med om mycket av det som anonyma spårvagnsförare vittnar om i GP:s artiklar, om tuffare körscheman, bristande underhåll och att den som larmar om missförhållanden kan utsättas för repressalier.

– Det är väldigt mycket skriftliga varningar och sånt, säger han.

Anette Johansson, kommunikationschef vid Göteborgs Spårvägar, säger att man kommer att ta reda på hur utbrett missnöjet är bland förarna.

– Vi kommer att göra en ordentlig kartläggning av detta, säger hon.

Pablo Cozzi intygar att det på senare tid har börjat hända saker men åtgärderna kommer för sent, anser han.

– Det här skulle man börjat jobba med för 10 år sen, säger Cozzi som själv kört spårvagn i 18 år.

Det största problemen handlar om bristande underhåll och tuffare arbetspass.

– Jag har försökt påpeka att man inte är någon bra förare efter åtta timmar men de lyssnar inte på mig utan säger bara att statistiken inte visar att man krockar mer för att man har kört mer tid. I och med att det är förarbrist också så blir det tuffare och tuffare tjänster och körtider.

Att det skulle finnas brister i underhållet håller Göteborgs Språvägar inte med om

 – Vi gör säkerhetskontroller och genomgångar varje dygn. Innan vagnen går ut är den kontrollerad. Vi skulle aldrig komma på tanken att köra ut en undermålig vagn, säger vice vd Hugo Lepik till GP.

Men Pablo Cozzi säger att det kan ta flera månader innan fel åtgärdas. Han har själv ingripit som skyddsombud ett flertal gånger och begärt så kallade skyddsstopp.

– Jag är tvungen att agera ibland för det händer ingenting, säger han.