KA har i ett reportage skrivit om Sveriges sjukaste bransch äldreomsorgen och hur kommuner skär ned, trots att personalen går på knäna och den personalbrist som redan märks bara kommer att bli större de kommande åren. Äldreminister Lena Hallengren (S) har inte haft tid att läsa reportaget, men säger att hon är medveten om att arbetsmiljön är för dålig på många håll.

– Jag ser att vi har stora utmaningar när det gäller personalens villkor och förutsättningar och att våra äldre har en trygg äldreomsorg. Det spelar roll vilka arbetsvillkor man har och det är en sektor där det finns mycket delade turer, deltider och inte den kompetensutveckling man kan förvänta sig. Ska vi få många fler att utbilda sig måste vi titta på villkoren i yrket, säger Lena Hallengren.

 

LÄS OCKSÅ: M: ”Vårdtyngden har blivit större”

 

Hon pekar på flera saker som hon tycker är viktigt för att förbättra situationen, som rätt till arbetskläder och att avskaffa minutscheman i hemtjänsten. Lena Hallengren lyfter även fram heltidsresan som pågår i kommunerna nu och som är en överenskommelse mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting, SKL som kom till efter att S fått majoritet i SKL.

Samtidigt är det många som inte orkar arbeta heltid, på grund av arbetsmiljön, hur kommer man åt det med rätt till heltid?

– Om fler jobbar heltid är det fler som delar på arbetet, men det beror också på hur arbetssituationen ser ut. När man jobbar deltid jobbar man ofta när det är som mest att göra. Jag vill gärna se framför mig att man tar del av både toppar och lite lugnare perioder. Men heltidsfrågan löser inte allt utan det behövs mer personal och det bygger på att fler vill arbeta i äldreomsorgen, säger Lena Hallengren.

Hon säger att det behöver anställas 130 000 undersköterskor de kommande åtta åren och att regeringen satsat på fler utbildningsplatser. Mer personal kostar pengar, och de äldre som behöver äldreomsorg blir allt fler. Flera ekonomiska bedömare, däribland Konjunkturinstitutet, pekar på att det kommer att krävas massiva tillskott till välfärden de kommande åren, bara för att behålla den bemanning som är i dag. Enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kommer det att saknas 50 miljarder kronor år 2020. Inget parti, inte heller Socialdemokraterna, föreslår statsbidrag i nivå med de summorna. Men Lena Hallengren menar att Socialdemokraterna även gör andra satsningar, som inte ryms inom statsbidragen, till exempel på utbildningsplatser till undersköterska. Hon pekar också på att skatteintäkterna överlag har betydelse.

– Här är det verkligen stor skillnad mellan de politiska partierna och det är väldigt viktigt att den som lägger sin röst den 9 september är medveten om det, säger Lena Hallengren, som menar att det är ett val mellan välfärdssatsningar från Socialdemokraterna eller skattesänkningar från Alliansen.

Men ni har styrt landet de senaste fyra åren och större delen av de senaste 30 åren, varför ska man lita på att det blir bättre nu?

– Det är klart att ett borgerligt styre mellan 1991-1994 och 2006-2014 är lång tid också. Om vi har haft en borgerlig regering som styrt landet och inte alls gjort de tillskott som krävs, så är det klart att det tar tid att vända detta.

Men även socialdemokratiskt styrda kommuner skär ner på äldreomsorgen, och även på andra områden är det svårt att se stora skillnader mellan borgerliga och röda kommuners arbetsgivarpolitik. Till exempel visade tidningen Arbetet nyligen att andelen visstidsanställda har ökat mest i röda kommuner. Lena Hallengren menar ändå att det är bättre att ha socialdemokrater som arbetsgivare än allianspolitiker.

– När jag tittade på den genomgången kunde jag konstatera att det i princip genomgående är glesbygdskommuner som har svårt att få sina ungdomar att stanna. Jag säger inte att alla socialdemokratiska kommuner är världens bästa arbetsgivare men vi har väldigt höga ambitioner, säger hon.