Projektet syftar till att minska äldres isolering och bland annat ska pensionärsorganisationerna starta en stödtelefon.

– Få äldre vill prata om sin ensamhet för att det känns tabubelagt vilket lätt blir en negativ spiral med mer isolering.  Att kunna ringa anonymt och prata med någon kan göra mycket för att förebygga psykisk ohälsa och lindra känslan av ensamhet, säger äldreminister Lena Hallengren (S), i ett pressmeddelande.

Organisationerna, ska också ta fram studiematerial, vägledning och utbilda äldre i att söka upp andra äldre.

Förutom SKPF ingår PRO (Pensionärernas riksorganisation) och SPF (Sveriges pensionärsförbund) i projektet. Senast i mars 2019 ska resultatet av projektet redovisas för socialdepartementet.