– Minst hälften av medlemmarna ska rösta på Socialdemokraterna.

Det säger Kommunals ordförande Tobias Baudin på förbundsmötet i slutet av maj som gästas av statsminister Stefan Löfven (S). 

Tobias Baudin har knutit Kommunal närmare Socialdemokraterna sedan han blev ordförande. Till skillnad från i förra valet är det nu uttalat att man vill få medlemmarna att rösta rött. Kommunal anser att S är det parti som har bäst politik för medlemmarna. 

Redan i våras drog Kommunal i gång en kampanj för att ringa medlemmar och prata val. Sedan dess har Kommunal synts på festivaler, marknader och andra evenemang runt om i landet. 

Att Kommunal centralt lägger 10 miljon­er kronor på eget valarbete har KA berättat tidigare. Till detta kommer alltså 10,6 miljoner kronor som avdelningarna budgeterat för valet. En stor del är ersättning för förlorad arbetsinkomst för val­arbetarna. Till det kommer otaliga timmar ideellt arbete.

Men det är oklart exakt hur stora summor som satsas på valet. Skälet är att Kommunal också värvar medlemmar för att öka med 5 000 i år. Budgetposterna hålls inte alltid isär.

Dessutom tillkommer beloppen som sektionerna lägger på aktiviteter inför valet. Dessa kan variera. Flera avdelningar avsätter pengar till sektionsaktiviteter med S, då ställs ofta krav på att Kommunal också ska synas på den aktiviteten som kan vara till exempel en familjedag.

Utöver valbudgeten på 2 miljoner kronor har Väst till exempel avsatt 900 000 kronor för politiska aktiviteter i sektionerna. I fjol användes drygt hälften av den summan. I avdelning Sydväst har sektionerna i Jönköpings län tillsammans en budget på 200 000 kronor för facklig-politisk samverkan. I fjol användes knappt 25 procent av pengarna. Tidigare sponsrade facket arbetarekommunerna, men det har upphört.

–Kommunal fick inte alltid igenom sin politik i kommunen, och då kändes det som om man inte fick någonting för det, säger Bengt Hackberg, avdelningskassör, Sydväst.

Han poängterar att medlemmarna på varje årsmöte tar ställning till om något stöd ska ges till S.

Mellersta Norrland har budgeterat 190 000 kronor som sektionerna ska använda för ”valpepp” där medlemmarna bjuds in. 

Utöver valaktiviteter ger Kommunal dessutom pengar direkt till Socialdemokraterna.

Centralt handlar det om 3 miljoner kronor varje år. Men det förekommer också att sektioner gör det. Av Kommunals 350 sektioner är det 15 sektioner i Halland och Dalarna som ger totalt 530 000 kronor direkt till partiet.

Avdelningarnas valbudgetar är alltså en av Kommunals största ekonomiska insatser i valrörelsen. Stockholm har utökat sin budget för facklig-politisk samverkan från 1 miljon till 3 miljoner kronor under val­året. 

Varför ska medlemmar som inte sympatiserar med S bidra ekonomiskt till valrörelsen?

– Vi satsar pengar, men inte direkt till S, vi investerar pengar för att få igenom våra frågor. Om vi vill få bättre villkor på jobbet och i samhället så är S ett väldigt bra alternativ, säger Jessica Klemetsson, ordförande Kommunal Stockholm.

Vad säger ni till de medlemmar som inte sympatiserar med S?

– Vi har ett kongressbeslut där våra ombud tagit ställning för vilket parti som vi ska samverka med. Det är medlemmarna som bestämmer, tycker man inte att det beslut som Kommunal fattat är bra, då går det att påverka genom att skriva motioner, säger Jessica Klemetsson.

En av Stockholms storsatsningar var ett tält på Järvaveckan i början av juni där partiledarna talade. Samma vecka presenterade SCB, Statistiska Centralbyrån, siffror som visade att endast 38,5 procent av LO:s medlemmar sympatiserade med S. I förra valet var stödet för S och V stort i Järva. Men i Rinkeby röstade cirka hälften, vilket kan jämföras med 82 procent i hela Stockholm. 

– Vi vänder oss till Kommunals medlemmar här. Många tänker inte på att de får rösta i kommunvalet, säger Lena Ericson Höijer, sektion Stockholm Mitt.

Under veckan hade Kommunal mer än 400 samtal om politik och kommunalarnas arbetsvillkor. Ett resultat som betecknades som bra. 

Kommunal inledde valrörelsen redan i våras med en ringkampanj. Målet är att prata med 250 000 medlemmar, varav hälften på telefon. Det kan jämföras med förra valet då totalt 237 000 LO-medlemmar blev uppringda. I mitten av augusti hade Kommunal pratat med cirka 15 800 medlemmar. På avdelning Väst samlas ett 20-tal fackliga företrädare på kvällstid för att ringa. Efter att ha fått nyinköpta rödvita telefoner, kaffe och mackor sprider de ut sig i lokalerna för att ringa medlemmar i sina egna sektioner. 

– Det är viktigt att prata om arbetsplats­en, valet i höst och att Socialdemokraterna vill satsa på oss, säger Malin Sjunneborn, facklig-politiskt ansvarig Kommunal Kungsbacka och S-politiker i Göteborg.

De flesta är positiva när de blir uppringda, men vissa svarar mer undvikande när samtalet kommer in på Kommunals valkrav om mer resurser till välfärden och att allmän visstidsanställning ska bort. Här lyfts också samarbetet med Socialdemokraterna.

– Många säger att de vill bilda sig en egen uppfattning, säger Malin Sjunneborn.

Veckorna innan valet kommer Kommunal att ha 13 husbilar med valloggan ”Välfärd och trygghet”. Större evenemang och arbetsplatser ska besökas. Hyran för husbilarna ingår i förbundets centrala valbudget på 10 miljoner. Förhoppningen är att husbilarna hjälper Kommunal att uppfylla målet att träffa totalt 125 000 medlemmar under valrörelsen. I mitten av augusti hade facket träffat 14 200.

Husbilen hade premiär under Almedalsveckan. På äldreboendet Terra Nova i Visby bjöd facket på kaffe med choklad och pratade med cirka 15 anställda.

– Det är jättebra att facket kommer ut så att alla får chans att ställa sina frågor, säger undersköterskan Jannika Lerberg.

Hon förstår att Kommunal tar ställning inför valet, men när valbilen var på besök hade hon inte riktigt bestämt hur hon skulle rösta.

Valbudgetar för Kommunals avdelningar

• Norrbotten:
300 000 kr
• Västerbotten:
400 000 kr
• Mellersta Norrland:
365 000 kr
• Mitt:
200 000 kr
• Bergslagen:
472 700 kr
• Västra Svealand:
500 000 kr
• Stockholms län:
3 000 000 kr
• Öst:
1 000 000 kr
• Väst:
2 000 000 kr
• Vänerväst:
350 000 kr*
• Sydväst:
600 000 kr
•Sydost:
400 000 kr
• Skåne:
Drygt 1 000 000 kr

* Summan är en uppskattning av avdelningens kassör.

Kommunal är indelat i 13 geografiska områden, (egna juridiska och demokratiska enheter).
I varje avdelning finns ett antal sektioner, i dem finns klubbar som i sin tur kan omfatta en arbetsplats eller en förvaltning.

Ekonomiskt stöd med lång historia

● Fackföreningar bildades i Sverige i mitten på 1800-talet. Ur denna arbetarrörelse bildades Socialdemokraterna 1889. Banden mellan LO-facken och partiet är fortfarande starka. 
● LO-kongressen samlas vart fjärde år, då tas beslut om facklig-politisk samverkan. LO betalar cirka 33 öre per medlem till Socialdemokraterna. Den nuvarande rekommendationen är att medlemsförbunden ger 6 kronor per medlem. Av 14 förbund gav 9 bidrag till partiet 2016.
● Kommunal centralt ger 3 miljoner kronor. Av 350 sektioner ger 15 sektioner ytterligare drygt 500 000 till partiet. 
● 2016 gav LO och förbunden totalt 11,6 miljoner kronor till S.
Källa: LO och Socialdemokraterna