Vill ni underlätta för kommuner och landsting att välja non profit-företag framför vinstdrivande företag? Hur?

 

Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna

”Ja. I juni röstade riksdagen ja till ett förslag som innebär att kommuner och landsting ska kunna reservera vissa upphandlingar till idéburna aktörer.” 

 

Miljöpartiet.

Miljöpartiet

”Ja. I regering har Miljöpartiet varit med och tagit fram förslag som skapar bättre förutsättningar för att i vissa upphandlingar främja idéburna aktörer.”

 

Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

”Ja. Den föreslagna vinstbegränsningen skulle underlätta för non profit-­företag att konkurrera. Likaså kommer de ändringar av lagen om offentlig upphandling, LOU, som genomförts att förbättra för non-profit­företagen.” 

 

Moderaterna.

Moderaterna

”Vi vill att alla företag ska få möjligheter att konkurrera på goda villkor, oavsett företagsform.” 

 

Liberalerna

”Idéburna verksamheter bidrar med ett mervärde genom sitt ideella engagemang. Lagstiftningen bör ändras så att sådana verksamheter kan undantas från LOU. Möjligheten till ideell–offentlig samverkan behöver stärkas.” 

 

Centerpartiet.

Centerpartiet

”Huvudsaken för Centerpartiet är att de välfärdstjänster som finns håller god kvalitet, inte i vilken form de bedrivs.”

 

Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna

”Idéburna organisationer bör ges mer utrymme. Vi vill underlätta upphandlingsreglerna, förtydliga lagstiftningen för idéburet offentligt partnerskap, stoppa vinstbegränsningen och underlätta för sociala utfallskontrakt där privata, ideella och offentliga aktörer samverkar.”

 

Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

”Vi vill införa tydliga och välavvägda krav som gäller för alla typer av verksamheter och är lika över hela landet. Om den enskilda kommunen i stället är ansvarig kommer själva prövningen se drastiskt annorlunda ut i ”blåa” jämfört med ”röda” kommuner.”

 

Svaren till Partikollen är sammanställda av Elin Steen och Stephen Lindholm från Kommunalarbetaren samt Karl Martinsson och Johanna Wreder från Arbetet.