När det var 28 dagar kvar till valet inledde Tobias Baudin sin valturné i Haparanda. Fram till valet ska han besöka Kommunals alla avdelningar minst en gång. KA träffar honom hos Räddningstjänsten Dala Mitt i Borlänge. Då har han kört i fem dagar och gjort tre eller fyra arbetsplatsbesök om dagen i Norrlands kustkommuner, varit på medlemsmöten och haft runt 15 pressträffar.

 

LÄS OCKSÅ: Miljonerna som ska ge makten åt S

 

Sedan Tobias Baudin tog över ordförandeposten i Kommunal för två år sedan har han flyttat förbundet närmare Socialdemokraterna. Strategin är att påverka partiet och stötta partiet ekonomiskt samtidigt som facket kör en egen valrörelse. Fokus ligger på ökad bemanning och mer resurser till välfärden.

– Jag pratar alltid fackliga frågor, sedan kommer jag in på att vi behöver anställa fler och att det då är verklighetsfrämmande att sänka skatterna som Allianspartierna och Sverigedemokraterna är överens om, säger Tobias Baudin.

Ökade statsbidrag till välfärden ger kommunalarna bättre arbetsvillkor och det gynnar alla som går till jobbet om de vet att barnen har det bra på förskolan eller föräldrarna i äldreomsorgen. På så vis främjas tillväxten, resonerar han.   

Socialdemokratin föddes ur fackförbundsrörelsen. Tobias Baudin anser att partiet delar Kommunals värderingar, är regeringsdugligt och kan föra en bred politik. På så sätt förklarar han valet att samverka med S i stället för Vänsterpartiet som också har en politik som ligger nära många av fackets krav.

Men på senare år har antalet LO-förbund  som bidrar till S ekonomiskt minskat. Kommunal gör det med 3 miljoner kronor per år, eller 50 öre per medlem och månad. Just i Dalarna blir det cirka 2 kronor per medlem och månad eftersom facket även lokalt ger partistöd.

– Jag tycker att nu när Socialdemokraterna leder regeringen så gynnar det verkligen medlemmarna i Kommunal, det stödet som vi ger är till syfte att just Socialdemokraterna ska vinna valet, valrörelser kostar att driva, säger Tobias Baudin.

Från och med april i år ställer en ny lag större krav på partierna att redovisa de bidrag som de tar emot. Samtidigt förbjuds anonyma bidrag.

Tobias Baudin säger att det är sällan någon medlem frågar om partistödet. Detta trots att endast 38,5 procent av LO-medlemmarna sympatiserade med S i maj, enligt SCB.

Är det då rimligt att satsa så mycket på Socialdemokraterna?

– Vi satsar för att medlemmarna behöver en bättre arbetsmiljö, bättre jobb och bättre villkor. Sedan får vi göra en eftervalsanalys och fundera på hur vi ska göra nästa gång det blir val.

Betyder det att Kommunal kan ompröva facklig-politisk samverkan?

– O ja, absolut, facklig-politisk samverkan ska vi diskutera hela tiden. Ska man ge till andra, eller ska man ge överhuvudtaget eller är det bättre att göra det själv?

Pengarna som facket bidrar med till Socialdemokraterna är bara en liten del anser Tobias Baudin.

– Facklig-politisk samverkan är så mycket mer än partistödet. Det stora är att vi vill ha fler kommunalare i politiken, att vi gärna skolar dem, att de ska ta för sig också i det socialdemokratiska partiet.

Kommunal centralt har en valbudget på 10 miljoner kronor och till det kommer avdelningarnas valbudgetar på sammanlagt 10,6 miljoner kronor

– Vi har sagt att det är bättre att vi gör det själva, att jag åker ut och pratar med medlemmar än att vi skickar partier eller pengar till partiet så att de gör det. Vi åker vi ut på arbetsplatserna och framför allt ringer medlemmarna. Då använder vi pengar och resurser till det.

Samtidigt som fackets valrörelse pågår en medlemsvärvningskampanj. Strategin är medveten.

– Det är många som kommer ut på arbetsplatserna, för mig är det självklart, då ska man värva medlemmar.

Själv värvade Tobias Baudin fem medlemmar under sin första turnévecka.

Men även om han tycker att den S-ledda regeringen haft den bästa politiken för kommunalarna är han medveten om att S-styrda kommuner och landsting/regioner inte alltid har de bästa lönerna, anställningsvillkoren och arbetsmiljön.

– Det här är en stor utmaning för Socialdemokraterna som parti, det måste genomsyra hela paritet på kommun- och regionnivå.

I syfte att få gehör för bättre arbetsvillkor vill Tobias Baudin se fler kommunalare på S-mandat i kommuner och landsting/regioner. Han ser ingen risk att fackliga företrädare ska hamna på dubbla stolar. Skälet är att det finns så många politiska uppdrag att den som är fackliga företrädare och förhandlar mot en nämnd kan ta ett politiskt uppdrag i en annan.

Tobias Baudin lyfter att han även talat med partiledare i Alliansen, men att det har varit lättast att nå fram till de rödgröna partierna.

– De saker som Socialdemokraterna går till val på, det är klart att vi har jobbat väldigt aktivt också gentemot partiet, det är det som är facklig-politisk samverkan, vi springer där, vi ringer där och vi ställer krav där. Det gör vi för att få en politik som gynnar medlemmarna, säger Tobias Baudin.

Som exempel tar han det sommartal som Stefan Löfven (S) höll där han lovade bättre villkor för anställda i äldre- och barnomsorgen.

Att opinionssiffrorna ändå inte riktigt tar fart för S förklarar Tobias Baudin med att välfärdsfrågorna hittills inte stått tillräckligt i fokus.

Efter att ha besökt avdelningarna norr om Dalarna fortsatte Tobias Baudin till Pride i Göteborg, efter några dagar i Stockholm fortsätter han turnén i södra Sverige.

Men trots en omfattande valturné avfärdar Tobias Baudin en ministerpost i en S-ledd regering och att han då skulle kunna förändra mer för Kommunals medlemmar.

– Jag vill vara hos medlemmarna, det är där jag vill vara och kommer att vara. Jag har ett bra kontaktnät och är inte rädd för att driva på. Jag tycker att vi i Kommunal lyckats påverka ministrarna. Jag vill göra mycket, mycket mer som ordförande.

Men om Stefan Löfven avgår på valnatten, tar du över då?

– Nej, jösses, nej. Jag vaknar i princip varje morgon med ett leende för att få vara ordförande och trivs så oerhört bra med det jag gör. ”I’m living my dream now”.