Hur rätt är det att kalla fåglar hönshjärnor egentligen? Vetenskapsjournalisten Jennifer Ackerman har skrivit en bok om fåglars intelligens. En 423 sidor lång betraktelse över fåglar som använder verktyg, gör upp planer, kan skilja en Monetmålning från en Chagall eller kan känna igen människor.

Det är omöjligt att inte fascineras och min syn på koltrastar, nötskrikor och pilfinkar har helt säkert förändrats för alltid.