Vill ni förändra ersättningen i a-kassan? Hur?

 

Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna

”Vi har höjt taket i a-kassan och kraftigt förbättrat deltidsstämplingen. Förtroendevalda kan tillgodoräkna sig sin tid för att få a-kassa. Nu vill vi att fler ska kunna kvalificera sig för a-kassa.”

 

Miljöpartiet.

Miljöpartiet

”Ja. Vi vill på sikt höja taket i a-kassan till samma nivå som i sjukförsäkringen, när det finns utrymme i statsbudgeten för att göra detta.”

 

Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

”Ja. Vi vill höja tak och golv, indexera beloppen till löneutvecklingen och införa en enhetlig ersättningsnivå ­under hela arbetslöshetsperioden.” 

 

Moderaterna.

Moderaterna

”Vi vill begränsa a-kassan till ett år och sänka taket i två steg. 760 kr/dag de första 100 dagarna och därefter 680 kr/dag.” 

 

Liberalerna

”Liberalerna vill öka tryggheten ­genom en obligatorisk a-kassa. På kort sikt prioriterar vi dock andra ­reformer än att höja taket i a-kassan.” 

 

Centerpartiet.

Centerpartiet

”Ersättningen bör vara max 800 kr/dag de första 100 dagarna, därefter en avtrappning i tre steg ner till max 650 kr/dag. Vi vill se fler stödjande ­insatser för en tryggare omställning.”

 

Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna

”Vi förordar en nivå på 760 kr/dag under de 300 första dagarna samt därefter 680 kr/dag. För att stärka a-kassan långsiktigt bör taket på sikt indexeras.”

 

Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

”Ja. Ersättningsnivån ska höjas till 1 200 kr/dag de första 100 dagarna, därefter trappas ner till 800 kronor. A-kassan ska också bli obligatorisk.”

Fotnot: I dag är ersättningen max 910 kr/dag de första 100 dagarna. Därefter max 760 kronor.

 

Svaren till Partikollen är sammanställda av Elin Steen och Stephen Lindholm från Kommunalarbetaren samt Karl Martinsson och Johanna Wreder från Arbetet.