Under fredagen presenterade Socialdemokraterna förslag på att privata arbetsgivare i äldreomsorgen ska erbjuda heltid, fasta anställningar och kollektivavtalsenliga villkor. Kraven ska kopplas till det tillstånd som krävs från och med nästa år för att få bedriva verksamhet. Kommuner ska också ha rätt att säga nej till nya företag inom äldreomsorgen.

Förslagen får inte Vårdföretagarna att jubla.

– Det känns som att de trycker på helt fel frågor. Deras förslag löser inte de problemen vi har om att säkra god kvalitet, fler äldreomsorgsplatser och fler anställda som vill jobba. Det gör mig oroad, säger Inga-Kari Fryklund.

Inga-Kari Fryklund ser det som bekymmersamt hur staten genom Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska klara av att kontrollera att företagen lever upp till de nya kraven.

– De kommer att få svårt att hantera de uppgifterna. IVO har i dag varken kompetens eller förmåga att hinna med.

Är det inte bra att ställa krav på arbetsgivare om heltid och bra villkor som ett sätt att locka fler att vilja arbeta inom äldreomsorgen?

– De som vill och kan ska kunna jobba heltid. Det är en komplicerad verksamhet och inte lätt att få till. Det kanske blir så att för att få heltid måste du jobba i olika verksamheter eller ta delade turer och det är inte heller attraktivt. Vi behöver också införa mer välfärdsteknik. Det finns många delar. Jag har pratat med Tobias Baudin (Kommunals ordförande) om att vi skulle kunna göra mer tillsammans för att öka attraktiviteten.

Däremot tycker hon att det är bra att ställa krav på bra arbetsvillkor med kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.

– Vi ska ha schysta och bra arbetsgivare och ordentliga ersättningsvillkor. Jag är annars orolig att äldreomsorgen kan gå samma väg som personliga assistans. 

Att avskaffa minutscheman, som S presenterade nyligen, välkomnar hon också.

– Det är beställarna som sätter upp detta och de som arbetar kan inte påverka sitt jobb. Vi måste lyssna mer på personalen, säger Inga-Kari Fryklund.