Från den 1 januari nästa år blir det krav på tillstånd för att bedriva verksamhet inom äldreomsorgen. Socialdemokraterna vill att det tillståndet kopplas till krav på de privata aktörerna att erbjuda kollektivavtalsenliga villkor, heltid och fasta anställningar. Det meddelade civilminister Ardalan Shekarabi (S) och äldreminister Lena Hallengren (S) på en pressträff på fredagen. Samma beslut om heltid som norm som finns inom kommuner och landsting vill Socialdemokraterna ska gälla också inom privat äldreomsorg.

– Precis som de kommunalt anställda ska de som jobbar privat erbjudas heltid. Det kravet ska ställas från statligt håll. Ett första steg är att kräva att alla nyanställningar sker på heltid. Dessutom vill vi ha trygga anställningar. Precis som med de kommunala arbetsgivarna är målet är att privata ska ha 90 procent personal tillsvidareanställda och det ska kopplas till tillståndet, säger Ardalan Shekarabi.

Det skulle i så fall bli Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som ska kontrollera att företagen lever upp till detta.

 

LÄS OCKSÅ: Baudin positiv till skärpta krav

 

Socialdemokraterna vill också att den etableringsfrihet som finns inom hemtjänsten i dag om en kommun har infört LOV, lagen om valfrihetssystem, begränsas. Det ska bli möjligt för en kommun att säga nej till etablering av fler hemtjänstföretag om de tycker att det finns tillräckligt många.

– Ska en kommun garantera kvaliteten då kan inte ha hur många aktörer som helst. En kommun måste kunna säga att nu behöver vi inte fler aktörer, säger äldreminister Lena Hallengren.

S vill också att offentlighetsprincipen ska gälla också i privat äldreomsorg.

– Det är en skam att jag ens måste stå och säga det här. Det är ett stort hål i vårt system och det är dags att åtgärda detta. För oss går allmänhetens krav på insyn före företagens sekretess, säger Ardalan Shekarabi.

 

LÄS OCKSÅ: Skärpta krav oroar Vårdföretagarna

 

Löftena från S kopplade de båda ministrarna till vinstfrågan, eftersom de menar att sådant som heltid, trygga anställningar och löner är vad de privata företagen sparar in på för att göra vinst.

Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall skriver i ett mejl till KA att det är ”självklart att det behövs mer personal och bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö inom äldreomsorgen och vården”, men tycker inte att Socialdemokraternas förslag är rätt väg att gå. Hon skriver att Socialdemokraterna hetsar mot privata alternativ och att fokus bör ligga på att skärpa kvalitetskraven och öka insynen inom hela välfärden. ”Av dem med äldreomsorg bor en av fem i ett privat äldreboende och nästan en av fyra som har rätt till hemtjänst får den utförd av privata utförare. Att bekämpa dessa människors möjlighet att själva välja är som ett eko från 70-talet.” skriver Camilla Waltersson Grönvall.