På Kommunals förbundsmöte slog ordförande Tobias Baudin fast att medlemsvärvning är förbundets mest prioriterade fråga. Under våren utsågs tidigare chefen för Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet, Johan Ingelskog, till värvningschef för att sätta ytterligare fokus på målet om 5 000 fler medlemmar varje år. 

Vid årsskiftet var 511 345 personer medlemmar i Kommunal. Under året ökade Kommunal med 858 medlemmar. 52 000 nya värvades samtidigt som många lämnade facket. Långt ifrån målet om 5 000 nya medlemmar alltså.

Kommunal har inlett ett större arbete för att synas mer och värva fler medlemmar. Bland annat ska förtroendevalda ute i landet vara ute på arbetsplatser varje tisdag. Alla avdelningar har också utsett värvningsutvecklare. En av dem är Emma Larsson, som jobbar i Kommunals avdelning Öst som omfattar sektioner på Gotland, i Södermanland och i Östergötland.

– Vi har ett lite annat upplägg än på andra avdelningar där man mer renodlat jobbar med att värva medlemmar. Vi jobbar ihop med arbetsplatsombud och skyddsombud för att strukturera upp en värvningskultur. Det ska vara en naturlig del i arbetet för alla medlemmar att ställa frågan om man är med i facket, säger Emma Larsson.

Det är viktigt att ställa öppna frågor, menar Emma Larsson.

– ”Vad skulle få dig att bli medlem i Kommunal?” och det är viktigt att ha en positiv inställning.

”Vi kanske har varit för otydliga med att förklara vad man faktiskt får ut av medlemskapet.”

I Öst har det också skett en organisationsförändring. 27 sektioner har slagits ihop till åtta.

– Det är för att lösgöra tid till att jobba mer arbetsplatsnära. Vi såg att de små sektionerna hade svårt att hinna med på den lilla fackliga tid de har, säger Maj Bergendahl, avdelningsordförande.

Vad anger anställda som skäl till att de inte gått med i facket?

– Det vanligaste är att de inte fått frågan. Många yngre har funderat, men kanske inte riktigt vet vad Kommunal står för, säger Emma Larsson.

Att inte ha fått frågan om att gå med i facket anger flera avdelningsordförande som vanligaste skäl till att anställda inte är medlemmar.

– Vi måste ta hand om de nyanställda och vi ska vara fler ute på arbetsplatserna som stöttar ombuden. Vi kanske har varit för otydliga med att förklara vad man faktiskt får ut av medlemskapet, säger Håkan Nilsson, ordförande i avdelning Västerbotten. 

”Vi kan nå det målet. Det är full rimligt. Arbetslösheten minskar och vi är i en växande sektor.”

I Västerbotten har Kommunal under försommaren gjort vissa riktade insatser.

– I maj och juni hade vi ett projekt där vi inriktade oss på privata arbetsgivare där vi känt att vi haft potential att öka antalet medlemmar.

Projektet har inte hunnit utvärderas än, säger Håkan Nilsson, men det ska ha gett ett visst resultat i form av fler medlemmar.

– Vi har alltid haft ett stort fokus på att få fler medlemmar, men arbetet har inte alltid analyserats på ett konstruktivt sätt, menar han.

Eva Törnblom Pettersson.
Eva Törnblom Pettersson.

I Västra Svealand som omfattar Värmlands län och Örebro län anser ordförande Eva Törnblom-Pettersson att antalet medlemmar länge har hållit sig på en bra nivå.

– Men på senare tid märker vi att det går neråt. Vi kände ju av det 2016 (då inträffade den så kallade Kommunalskandalen) och så har vi haft pensionsavgångar.

Hon anser att Kommunals mål om 5 000 fler medlemmar om året är fullt möjligt att nå.

– Vi kan nå det målet. Det är fullt rimligt. Arbetslösheten minskar och vi är i en växande sektor, säger Eva Törnblom-Pettersson.

Försöket med värvningsutvecklare ska pågå till årsskiftet. Därefter ska det utvärderas.

För tillfället pågår en central kampanj där den som lyckas värva en medlem får ett presentkort. Även den nyrekryterade medlemmen får ett presentkort. Den kampanjen pågår till den 23 september. Vid årsskiftet inledde Kommunal kampanjen Vi vill mer.

Om de insatser som gjorts hittills resulterat i fler medlemmar är oklart. Johan Ingelskog säger till KA att Kommunal tagit ett beslut om bara redovisa medlemsstatistik årsvis.