Socialdemokraterna vill begränsa vinster i välfärden. I juni röstades det förslaget ned i riksdagen. Genom att S nu kräver att privata arbetsgivare i äldreomsorgen erbjuder heltid, fasta anställningar och kollektivavtal hoppas partiet att vinstuttaget ska begränsas.

– Det är bra att man vill begränsa vinsterna i välfärden. De ska gå till att anställa fler och ge bättre villkor för personalen. Vi behöver fler som jobbar i äldreomsorgen, säger Tobias Baudin.

Han anser att det är bra att ställa högre krav på de privata utförarna.

– Anställda hos privata utförare har inte bara lägre lön utan jobbar mer deltid och har mer visstidsanställningar.

Det är personalen som kostar mest och för att kunna leverera vinst ligger det nära till hands att skära ned, menar Baudin.

Finns det inte en risk att det blir färre utförare med de här hårdare kraven?

– De som har ambitionen att driva äldreomsorgsföretag för att göra stora vinster, de är i fel bransch. Vi ska ha olika typer av utförare, men att fritt ta ut vinst leder fel.