Socialdemokraterna presenterade nyligen vallöften om att 90 procent av alla anställda i kommuner och landsting ska vara tillsvidareanställda. Partiet lovar också att alla som går klart gymnasiets vård- och omsorgsprogram ska garanteras fast anställning. 

Tidningen Arbetets granskning visar dock att tillsvidareanställningar minskar i landets kommuner och mest minskar de i kommuner med vänstermajoritet. 

– Vårt löfte är ett S-löfte och kommer att kommuniceras ut i hela landet och varje lokal företrädare kommer att vilja leva upp till det. Vi har mer att göra, säger äldreminister Lena Hallengren (S).

Varför minskar de fasta jobben i kommuner med socialdemokratisk majoritet?

– Det är ingen särskild trend eller något medvetet bakom detta att man inte vill. Om man ser vilka kommuner det främst handlar om är det ofta små kommuner med utflyttning som har svårt att rekrytera och att organisera de utbildningar som krävs.

Vad är det i ert nya vallöfte om fler tillsvidareanställningar som tyder på att det kommer att gå bättre?

– Det finns en målmedvetenhet. Vi har majoritet i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och har tecknat avtal om heltid som norm. Vi vill ha bort delade turer. Vi ser att det är möjligt med fasta tjänster. Det ska vara attraktiva jobb, säger Lena Hallengren.