Förskolan ska vara en plats där varje barn känner sig trygg och får den omsorg som han eller hon behöver. Då behöver det finnas fler barnskötare och förskollärare som har tid att se varje barn. Barnskötarna är en yrkesgrupp som behöver uppvärderas och ges bättre lön och arbetsmiljö. Därför vill vi socialdemokrater utbilda och anställa fler barnskötare och förbättra arbetsvillkoren i förskolan. För oss går det före stora skattesänkningar.

Förskolan har haft en positiv utveckling de senaste åren. De nationella riktmärken för barngruppernas storlek som alliansregeringen skrotade har återinförts och varje år satsar vi nu 830 miljoner kronor för att minska barngruppernas storlek. Det har haft effekt. Personaltätheten har ökat och barngrupperna minskat. Barngrupperna är enligt Skolverkets statistik nu de minsta på över 25 år.

Men mer behöver göras. Närmare var tredje anställd i förskolan saknar helt utbildning för arbete med barn. Det påverkar omsorgen om barnen. För att fortsätta utveckla förskolan och minska barngrupperna behöver vi utbilda fler förskollärare och barnskötare och se till att fler vill fortsätta i yrket. Det finns inga andra genvägar till en bättre förskola.

Då måste vi börja med att göra barnskötaryrket attraktivt. Förskolans kommunala och fristående huvudmän måste se barnskötarnas kompetens och deras viktiga roll för att klara förskolans omsorgsuppdrag. Därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen tillsammans med Kommunal arbetat för att stärka barnskötarnas roll i förskolans läroplan. Vi behöver också se till att fler väljer en barnskötarutbildning. När den förra regeringen tog bort högskolebehörigheten på yrkesprogrammen i gymnasiet minskade antalet sökande kraftigt. Under mandatperioden har trenden vänt men det är fortfarande för få som väljer barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Därför vill vi:

1. Att minst 90 procent av all personal inom välfärden ska ha tillsvidareanställningar.

2. Garantera tillsvidareanställning på heltid för den som har slutfört barn- och fritidsprogrammet som barnskötare. 

3. Investera mer pengar i välfärden så att personaltätheten kan fortsätta öka och barngrupperna minska i förskolan.

Valet den 9 september är en folkomröstning om välfärden. För oss går investeringar i välfärden och en tryggare omsorg om våra barn före stora skattesänkningar för de som har mest. Så bygger vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

 

Anna Ekström (S), 
skolpolitisk talesperson och gymnasie- och kunskapslyftsminister

Matilda Ernkrans (S),
ordförande i riksdagens utbildningsutskott