90 procent av alla kommunanställda ska ha jobb, säger Socialdemokraterna i sitt valmanifest. I dag har 78 procent fasta jobb, enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, som Arbetet tagit fram. Tidningens granskning visar att andelen fast anställda har minskat till 76 procent de senaste åren och mest har det minskat i kommuner med röd majoritet.

Av de 20 kommuner där de fasta jobben minskat mest har 15 en vänstermajoritet. Andelen tillsvidareanställningar har minskat med 2,4 procentenheter i kommuner med vänstermajoritet och 1,3 procentenheter i kommuner med borgerliga majoritet.

Arbetet har också undersökt hur utbredd anställningsformen allmän visstid är i landets kommuner. Socialdemokraterna vill avskaffa allmän visstid, som infördes av Alliansregeringen 2007. Det visar sig att kommuner med vänstermajoritet inte kommit längre än borgerliga kommuner med att avskaffa anställningsformen.