Det har kommit många rapporter om olidlig hetta på landets äldreboenden och för personal inom bland annat hemtjänst. I så gott som hela landet har det varit mycket varmt med temperaturer på ibland över 30 grader flera dagar i följd.

I en del kommuner har hemtjänstpersonalen fått göra uppehåll med att städa, i Borlänge lade ett skyddsombud på ett äldreboende ett skyddsstopp när termometern steg till 40 grader och i Skövde har äldreomsorgen och andra verksamheter fått låna kylaggregat av regementet. 

Emma Ed.

Tidigare i veckan lade skyddsombudet Emma Ed, som arbetar som undersköterska på korttidsboendet Äldrecentrum Ekedal i Skövde, in en 6:6a-anmälan till arbetsgivaren. När ett skyddsombud lägger en sådan anmälan är arbetsgivaren skyldig att snabbt svara på hur arbetsmiljöproblemet ska åtgärdas. 

– Det har varit 30 grader plus dygnet runt. Vid något tillfälle gick det ned till 28 grader på natten. I fredags var det 37 grader. Vid hygiensituationer som dusch blir det ännu mer ohållbart, säger Emma Ed.

Hon påtalade redan i maj att arbetsgivaren borde ha beredskap inför sommaren, men fick då inget gehör.

– Jag fick höra ”vi tittar på det” och ”det är en kostnadsfråga”.

Till slut kände sig Emma Ed tvungen att lägga en så kallad 6:6a-anmälan till arbetsgivaren för att påtala att läget är oacceptabelt.

Är du nöjd med svaret du har fått?

– Nej, jag är inte nöjd med det. De har sagt att det inte finns någon air condition att få tag i. Men hade de köpt in kylaggregat i maj så hade det funnits. Jag vill ha åtgärdsplan och ska begära ett möte för att prata om hur vi kan undvika den här situationen i framtiden. Det här håller inte, det blir varmt någon gång varje år så kan vi inte ha det. Man kan inte bara hoppas på att det går över.

I en del kommuner har arbetsgivare inom främst hemtjänst beslutat om att ställa in städ under värmeböljan. På Emma Eds korttidsboende fungerar inte det.

– Vi städar inte i onödan, men när någon flyttar måste vi städa och de boende behöver få duscha åtminstone en gång i veckan.

”När personalen slipper städa känner de sig mindre stressade.”

Borås stad är en av kommunerna som tog tidigare i juli beslutet om att hemtjänstpersonalen inte behöver städa. Nyligen förlängdes beslutet med ytterligare en vecka. 

– I stället får de tid att vara med de äldre och se till att de får i sig vätska, glass eller melon. När personalen slipper städa känner de sig mindre stressade, säger Gunilla Nilsson, vikarierande huvudskyddsombud för Kommunal i Borås stad.

Även på boenden ska personalen fokusera mindre på att städa och mer på att få tid för de äldre.

Samtidigt som värmen har böljat har det varit väldigt svårt att få tag i vikarier.

– Det har varit jättetufft. För vissa vikarier har det varit så övermäktigt att de bara har gått från jobbet.

Hon anser att många arbetsgivare har tagit sitt ansvar.

– Personalen har fått höra att de inte ska jobba snabbt. På flera ställen har man också satt in fläktar i de boendes rum.

Är arbetsgivare inom äldreomsorgen förberedda för en sådan situation?

– De har blivit tagna på sängen, trots att vi har haft det varmt sedan i maj. Det behövs en handlingsplan för extremvärme. Vi måste få en bättre grundbemanning. Hur ska vi kunna locka unga när man får gå delade turer och kanske jobba tre av fyra helger. Ska vi ha en värdig äldreomsorg måste vi förändra. Vi måste ta tag i det i höst, säger Gunilla Nilsson.

Eva Pålsson.

Eva Pålsson, ombudsman för Kommunal i Skåne, anser att det måste göras riskbedömningar.

– Grundbemanning är A och O. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska man testa olika scenarier och se om verksamheten kan hantera dem. Det kan ju bli skogsbränder och sjuka skyfall. Hur förflyttar man sig då? Det måste vara en naturlig del i arbetet.

Hon anser att det är viktigt att arbetsledningen är flexibel när den här typen av händelser inträffar. 

– Om du i hemtjänsten har tolv äldre på en dag, låt två personer ta sex äldre var. Det är viktigt att vara lyhörd. Det här också viktigt att den som vikarierar för ordinarie chef har tydliga befogenheter. Där fallerar det ofta, säger Eva Pålsson. 

– De chefer som lyssnar på personalen får jättemycket cred efteråt.

Malin Ragnegård

På äldreboendet Åkershem i Borlänge nådde temperaturen 40 grader, något som KA berättat om tidigare.

– Där lade skyddsombudet ett skyddsstopp till slut, säger Malin Ragnegård, avdelningsordförande för Kommunal. 

Ett problem, anser Malin Ragnegård, är att många äldreboenden och även hemtjänstlokaler ligger i gamla hus som inte är byggda för att tåla en sådan här värmebölja. Det är ovanligt att det finns luftkonditionering. 

– Jag vet att på vissa håll har Kommunal och arbetsgivaren tagit beslut om att man får ha lättare arbetskläder och att personalen inte heller behöver göra alla arbetsuppgifter.

– Jag uppmanar all personal att dokumentera och att skriva tillbud och arbetsskador när det behövs och att de pratar med sitt skyddsombud som kan agera, säger Malin Ragnegård.

Det finns definitivt lärdomar att dra av den här extrema sommaren, anser Malin Ragnegård.

– Det här är inget nytt och nu förutsätter jag att det blir förändringar. Grunden för att få det att fungera är bemanningen och att arbetsvillkoren är bra. Bemanningen på många håll är redan pressad. En sådan här sommar kanske man hade behövt kortare arbetstider och mer återhämtning, men det går inte när det är pressat och stressat redan från början, säger hon.