I slutet av juli skrev KA om brandmannen Tobias Karlsson som då var mitt uppe i det intensiva släckningsarbetet av skogsbranden vid Nötberget nära Kårböle. Nu är han tillbaka på brandstationen i Hudiksvall, men ska i helgen tillbaka till brandområdet för att fortsätta släckningsarbetet. Han berättar att arbetet går framåt och att regnet som kom i början av veckan var till god hjälp. Känslorna inför släckningsarbetet beskriver han som blandade.

– Det har varit tufft och slitigt, men samtidigt har mycket fungerat bra. Vi har haft ett bra samarbete mellan de olika räddningstjänsterna som deltagit i arbetet, säger Tobias Karlsson.

Hans kollega Olof Lindblom är på plats vid depån i Lassekrog utanför Ljusdal. När KA når honom hovrar helikoptrar i luften ovanför. Hit har brandmän från olika delar av Sverige åkt för att bekämpa de skogsbränder som rasar på flera platser i Ljusdals kommun. Olof Lindblom är en av alla de brandmän som har avbrutit sin semester för att delta i släckningsarbetet.

– Det har varit oerhört varmt och oländig terräng. Vi har slitit i skogarna, säger Olof Lindblom.

Nu är bränderna i området under kontroll, men fortfarande pågår arbetet för fullt. Olof Lindblom vittnar om långa och tuffa arbetsdagar.

– Tempot har gått ner lite nu men det är hela tiden mycket att göra. Vi arbetar halvdygn, men med restiden inräknat blir det upp emot femton timmar, säger han.

Trots den tuffa situationen är hans bild att det finns bra uppbackning på plats när det gäller förnödenheter, personal och material för släckning.

– Jag var inte här i början när det var som mest kritiskt. Men som det är nu fungerar det bra. Räddningstjänsterna, traktorförare, hemvärnet, alla arbetar mot samma mål. En bra insats är att kommunen erbjuder transport så att vi inte själva behöver köra hem när vi är slutkörda efter våra pass, säger Olof Lindblom.

Kommunal har varit i kontakt med elva av förbundets tretton avdelningar för att kartlägga hur arbetsmiljön varit för de brandmän som deltagit i släckningsarbetet. Kommunals ombudsman Yvonne Chevallerau har svårt att sätta ord på prövningarna som brandmännen utsatts för.

– Det är svårt att beskriva med ord, det har varit oerhörda påfrestningar för brandmännen. Arbetet kommer att pågå länge än, när bränderna är släckta påbörjas eftersläckningsarbetet. För många har det här varit en väldigt tuff upplevelse och arbetsgivarna måste också ha ett uppföljande arbete och se till att det finns möjlighet för personalen att prata om och bearbeta det här, säger hon.

Regeringen har i dag gett Länsstyrelsen i Jämtlands län uppdraget att samordna eftersläckningsarbetet av skogsbränderna. Den preliminära beräkningen är att det kommer att behöva avsättas 50 miljoner kronor för efterarbetet.

Och samtidigt som eftersläckningsarbetet kommer att kräva stora arbetsinsatser framöver har många brandmän samlat på sig mycket övertid under sommaren. Kommunal har inlett samtal med arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) angående hur nödfallsövertiden ska tillämpas efter de stora skogsbränderna. Enligt Yvonne Chevallerau kommer samtalen att pågå i flera veckor.

– Nu pågår arbetet med att se över hur mycket våra medlemmar har arbetat under sommaren. Vi hoppas kunna ge en bättre helhetsbild av hur det faktiskt sett ut fram emot slutet av augusti, säger Yvonne Chevallerau.