Personlig assistent är ett yrke som på flera sätt skiljer sig från många andra yrken. Till exempel är anställningstryggheten dålig eftersom den assistansberättigade har rätt att välja sina personliga assistenter, vilket gör att fasta anställningar är ovanligt. Rapporter från såväl Kommunal som Arbetsmiljöverket pekar på att det är ett utsatt yrke där sexuella trakasserier och andra kränkningar är vanligt och att det är en av de yrkesgrupper där psykiskt påfrestande ensamarbete är vanligast förekommande.

Regeringen vill nu få bättre kunskap om ett av Sveriges största yrken, som sysselsätter över 70 000 människor, och tillsätter en utredning som ska kartlägga yrket personlig assistent. Utredningen ska bland annat göra en översyn av arbetsförhållandena och se om det finns skillnader mellan privata anordnare, kommuner, brukarkooperativ och assistansberättigade som själva anställer sina assistenter. Dessutom ska arbetsledningsansvaret ses över, eftersom det visat sig att det kan vara otydligt vem som har det.

Utredningen ska även kartlägga vilka arbetsuppgifter som kan ingå i yrket och redovisa hur arbetsförhållandena kan skilja sig åt beroende på förutsättningarna hos den assistansberättigade.

– Min förhoppning är att kunskapen som kommer fram kan leda till förbättringar av arbetssituationen men också bättre kvalitet för alla de som behöver en personlig assistans för att leva ett självständigt liv, säger Lena Hallengren i pressmeddelandet.

Kommunal har tidigare föreslagit att det ska införas utbildningskrav för personliga assistenter. Regeringen skriver att det finns behov av att se över hur kompetensen kan stärkas, men ska inte utreda frågan om krav på utbildning. Däremot ska utredningen kartlägga vilka utbildningar som i dag finns för personliga assistenter och, om det finns behov, lämna förslag på insatser som kan stärka kompetensen.

I december ska den stora LSS-utredningen vara klar. Den kommer lämna förslag på förändringar av LSS-lagstiftningen, men har inte haft i uppdrag att titta på de personliga assistenternas arbetsvillkor. Samtidigt hänger arbetsvillkoren delvis ihop med hur lagstiftningen är utformad. Men Catharina Piazzolla, politiskt sakkunnig hos barn- äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S), säger att det inte är någon risk att de båda utredningarna krockar.

– Den här utredningen ska kartlägga arbetsförhållandena, inte lägga lagförändringsförslag inom LSS. Det handlar mer om att få en helhetsbild och en ordentlig bild av de problem och utmaningar som finns så att man kan ta det vidare. Den kan peka på förslag och möjliga vägar, säger Catharina Piazzolla.

Därmed finns det inget på gång som handlar om att förändra villkoren för personliga assistenter som arbetar hos så kallade egna arbetsgivare. KA har flera gånger de senaste åren skrivit om brukaren vi kallar Jonas, som trots att han inte betalat löner till mängder av anställda och har en arbetsmiljö som gör att få står ut mer än några dagar, får fortsätta att vara arbetsgivare. Lena Hallengrens företrädare Åsa Regnér (S) sade för ett år sedan till KA att det finns en lucka i lagen. Catharina Piazzolla känner inte till fallet men säger att hon hoppas att utredningen ska leda till en bred diskussion om personliga assistenters arbetsvillkor och hur de kan förbättras.

En utredare är ännu inte utsedd. Utredningen ska vara klar den 15 januari 2020.