I december uppmärksammades att de som omfattades av de äldre tjänstepensionsavtalen PA-KL, PAK och LPAK skulle få sin tjänstepension kraftigt sänkt på grund av problem med samordning mellan bruttopensionsavtal och allmän pension.

Fack och arbetsgivare sa redan då att de skulle hitta en lösning för att förhindra sänkningen. Och nu är överenskommelsen klar. Den innebär att tjänstepensionen aldrig kommer att bli lägre än i december 2018. I fortsättningen ska tjänstepensionen räknas upp varje år med förändringen av prisbasbeloppet.